De magische 8 bal geeft u een antwoord op al uw vragen. Het is gemakkelijk en leuk en u hebt een snel antwoord op uw vragen. Denk aan u vraag en klik op de magische bal.

Gast Marc mee met mij : magische 8 bal zegt Het lijkt er wel op.

97306

Heeft Marc geseind dat zijn neef en zijn vrouw mij willen zien : magische 8 bal antwoordt Tekenen wijzen erop, ja.

97305

Hheeft Marc geseind dat ik ze volgen de maand ga zien : de magische 8 bal antwoordt Het is beter dat ik het u nu niet zeg.

97304

Heeftbmarc geseind volgende maand dat ze biorkomen : de magische 8 bal antwoordt Ik betwijfel het.

97303

Slaan ze hem dan af : de magische 8 bal antwoordt Ja.

97302

Hangen ze hem op handen aan ern kryti g : de magische 8 bal is in onderhoudJa.

97301

Binden ze hem. Vast met riemen : magische 8 bal antwoordt Ik ben niet zeker over het antwoord, probeer later nog eens.

97300

Gebruiken ze handboeien : de 8 bal zei Reken er maar niet op.

97299

Wordt er vanalles in zijn gay gestoken : magische 8 bal zegt Het is onmogelijk om dit nu te voorspellen.

97298

Moet hij helemaal nazkt op zijn knieën zitten : magische 8 bal antwoordt U kan er op rekenen.

97297

Ordt de veyeak gepest in de cek : de magische 8 bal zeiZoals ik het zie, ja.

97296

Wordt de fikzak gepest : magische 8 bal zegt Het lijkt er niet op.

97295

Wordt hij snachts geslagen : magische 8 bal zegt Mijn antwoord is, nee.

97294

Wordt de dikzak geslagen : de magische 8 bal is in onderhoudHet lijkt er niet op.

97293

Worse de fikzak afgeslagen : de magische 8 bal antwoordt Het is onmogelijk om dit nu te voorspellen.

97292

N de veyeak en zijn moeder geslagen : de magische 8 bal is in onderhoudHet lijkt er niet op.

97291

Worden ze verciftigd : de magische 8 bal antwoordt Ik ben niet zeker over het antwoord, probeer later nog eens.

97290

Krijgen ze ern zware strzf : de 8 bal zei Ik ben niet zeker over het antwoord, probeer later nog eens.

97289

Krijgen ze ern lichte syragf : de magische 8 bal zeiHet lijkt er niet op.

97288

Gaan de veyeak en de viunzige een zware straf krikgen : de magische 8 bal antwoordt Het is onmogelijk om dit nu te voorspellen.

97287

Ging dat niet : de 8 bal zei Tekenen wijzen erop, ja.

97286

Wou hijij in vertrouwen nemen : magische 8 bal zegt Het lijkt me waar.

97285

Wou Marc zijn neefet mij praten in berlijn : de magische 8 bal is in onderhoudHet is zeker.

97284

Wou Marc zijn neef met mij praten allern : magische 8 bal antwoordt Mijn bron zegt nee.

97283

Wou hij mij inlovhten : de magische bal bevestigd Ik ben niet zeker over het antwoord, probeer later nog eens.

97282

Liep hij er al 3a4majasr meer ond : magische 8 bal antwoordt Het lijkt er wel op.

97281

Heeft Marc de veyeak geseind : magische 8 bal antwoordt Ja.

97280

Heeft Marc de veyeak geseind als hij klein x2s : de magische 8 bal is in onderhoudConcentreer u en probeer nogmaals.

97279

Moet ik er boor ern aantal zikn : magische 8 bal zegt Het is zeker.

97278

Willen ze mij er bij betrekken : de 8 bal zei Mijn antwoord is, nee.

97277

Moet ik er ook voor de anderen zijn : de magische 8 bal antwoordt Het is al beslist.

97276

Moet ik er ook voor marc zijn : magische 8 bal antwoordt Het lijkt er niet op.

97275

Moet ik er alleen zijn voor syef : magische 8 bal antwoordt Reken er maar niet op.

97274

Willen beide datbik et boor hun ben : de magische 8 bal zeiMijn antwoord is, nee.

97273

Hebben ze Marc ook azngeraakt : de magische 8 bal zeiTekenen wijzen erop, ja.

97272

Door et voor hun te zijn help ik dan : magische 8 bal antwoordt Ja.

97271

Door er te zijn help ik hem dan : de 8 bal zei Het is al beslist.

97270

Moet ik Stef helpen : de magische bal bevestigd Zoals ik het zie, ja.

97269

Miet ik Marc en co helpen voor ze l'an g genoeg vast te krijgen : de magische 8 bal zeiMijn antwoord is, nee.

97268

Moet ik de veyeak ook hekpen : magische 8 bal antwoordt Het is onmogelijk om dit nu te voorspellen.

97267

Moet ik de veyeak ook helpen : de magische 8 bal antwoordt Zonder enige twijfel.

97266

Moet ik alleen Marc zijn neef sgeunen : de magische 8 bal antwoordt Het is beter dat ik het u nu niet zeg.

97265

Werd de veyeak bewerkt on zijn achterste en drdele delen : de magische 8 bal antwoordt Tekenen wijzen erop, ja.

97264

, 3rd hij bewerkt overal : de magische 8 bal antwoordt Het is onmogelijk om dit nu te voorspellen.

97263

Werd de veyeak bewerkt op rug buik benen : de magische bal bevestigd Ja.

97262

We're hij bewerkt op trig e : magische 8 bal antwoordt Het is beter dat ik het u nu niet zeg.

97261

, 3rd hij bewerkt overzl : de magische 8 bal antwoordt Concentreer u en probeer nogmaals.

97260

Werd de veyeak languit op ern wiel gelegd en gebonden : de magische 8 bal is in onderhoudHet lijkt me waar.

97259

Is de veyeak bewerkt met scherp gerief : de magische 8 bal antwoordt U kan er op rekenen.

97258

Is hij bewerkt met katten : de magische 8 bal zeiMijn antwoord is, nee.

97257

Zitten ze vast : de magische bal bevestigd Tekenen wijzen erop, ja.

97256

Lopen ze vrij ronf : magische 8 bal zegt Mijn antwoord is, nee.

97255

Zitten de veyeak en zijnieder in de cek : magische 8 bal zegt Het is beter dat ik het u nu niet zeg.

97254

Zitten moeder e' zoon beide in de cek : magische 8 bal antwoordt Concentreer u en probeer nogmaals.

97253

Gast het geld nosten : de magische 8 bal zeiHet lijkt er wel op.

97252

Is alles vetrekd : de magische 8 bal zeiZonder enige twijfel.

97251

Is alles oké met Marc zijn neef : magische 8 bal antwoordt Het lijkt er wel op.

97250

Beschermen ze de vetzak : de magische 8 bal antwoordt Reken er maar niet op.

97249

Beschermen ze de veteak : de 8 bal zei Het is al beslist.

97248

'Agen ze hem vast met een riel : magische 8 bal zegt Ja, absoluut.

97247

I den er hem vast met een riem : magische 8 bal zegt Reken er maar niet op.

97246

Sloegen ze hem met ern riem : magische 8 bal zegt Concentreer u en probeer nogmaals.

97245

Bonden ze de veyeak vast op ern wiek : magische 8 bal antwoordt Zoals ik het zie, ja.

97244

Moest hij om ern wiel liggen : magische 8 bal zegt Het is beter dat ik het u nu niet zeg.

97243

W deden ze ook dingen met hrm : de magische 8 bal zeiHet lijkt me waar.

97242

Werd hij w2stgebonden : de magische 8 bal antwoordt Het lijkt er niet op.

97241

Heeftqrc geseind als de veyeak klein w1s : de magische 8 bal is in onderhoudJa.

97240

Wilt zijn neef 'e dan er bij voor de strun : magische 8 bal zegt Het lijkt me waar.

97239

Is het dat dat de veyeak en zijn. Moeder voor gerecht kolen : magische 8 bal antwoordt Ja, absoluut.

97238

Wilt hij samen met ons ern dag weg : de 8 bal zei Reken er maar niet op.

97237

Wilt zijn Eefet ons prayen : magische 8 bal zegt Reken er maar niet op.

97236

Ga ik Marc zien dan ook : magische 8 bal antwoordt Zoals ik het zie, ja.

97235

Wilt zijn neef 'ij volgende maand eien : de 8 bal zei Ja, absoluut.

97234

Willen ze mij volgende maand zien : de magische 8 bal is in onderhoudReken er maar niet op.

97233

Miet ik ergens voor getjigen : de magische 8 bal zeiIk betwijfel het.

97232

Heeft l'arc geseind dat ik zijn neef zal eiken volgende lzand : de 8 bal zei Ja, absoluut.

97231

Heeft marc geseind daat ik ze volgende maand ga zien : de magische 8 bal is in onderhoudProbeer later opnieuw.

97230

Werft hij overal gedlagen : de 8 bal zei Tekenen wijzen erop, ja.

97229

Werd hij in op zijn benen gedmzgen : magische 8 bal antwoordt Reken er maar niet op.

97228

Werd hij over heel zijn lichaam geslagrn : magische 8 bal antwoordt Concentreer u en probeer nogmaals.

97227

Moest hij ont kleed er op. Liggen : de 8 bal zei Zonder enige twijfel.

97226

Werd de veyeak op ern wiel vastgebonden voor ze sloegen : de magische 8 bal zeiJa, absoluut.

97225

Werd hij op ern bed b2dtgebindrn : de magische 8 bal antwoordt Het is onmogelijk om dit nu te voorspellen.

97224

Werd de veyeak op ern wiel vzsygebonf3n : magische 8 bal zegt Reken er maar niet op.

97223

Werd de veyeak op zijn edele delen gslzgen : de magische 8 bal zeiHet lijkt er niet op.

97222

Werd hij geslagen op zijn ruh : de magische 8 bal zeiHet is onmogelijk om dit nu te voorspellen.

97221

Werd pde vetzz} k opp zeal gedlagen : de magische 8 bal is in onderhoudHet lijkt er niet op.

97220

Mag ik niet te lang xachten : magische 8 bal antwoordt Ja, absoluut.

97219

Heeft ze gevraagd of ik later k : de 8 bal zei Ik betwijfel het.

97218

Heeft l'arc geseind dat ze mij gazt bedanken : de magische bal bevestigd Ik betwijfel het.

97217

Moet ik nadien eens zgkomrn : magische 8 bal zegt Ja, absoluut.

97216

Wi't Marc zijn neefs vrouw dat ik een kol : de magische 8 bal is in onderhoudHet lijkt er niet op.

97215

Deed 00 op op dat met op opp onderen op op n : de 8 bal zei Ja.

97214

Deed hij niet wat ze vtoegen : de magische 8 bal antwoordt Het lijkt er wel op.

97213

Hadden ze er plezier in : de 8 bal zei Mijn bron zegt nee.

97212

Moesten se van de veyeak niet xeten : magische 8 bal zegt Ik betwijfel het.

97211

Sloegen ze de vetzal metvern riem op : de magische 8 bal zeiZoals ik het zie, ja.

97210

Zogenbzr aan bem : de 8 bal zei Ik ben niet zeker over het antwoord, probeer later nog eens.

97209

Grdrlden ze hem I dat xiel : de magische 8 bal antwoordt Het lijkt er niet op.

97208

Werd hij ook beyzdt : de magische 8 bal is in onderhoudProbeer later opnieuw.

97207

Kreeg jij dmzzh : de magische 8 bal is in onderhoudProbeer later opnieuw.

97206

Werd de veyeak vast gebonden op ern xoel : magische 8 bal zegt Zonder enige twijfel.

97205

Kreeg jij slaag op ern xiel : de 8 bal zei Ik ben niet zeker over het antwoord, probeer later nog eens.

97204

Ways hij ook bryadt : de magische 8 bal zeiHet is beter dat ik het u nu niet zeg.

97203

Bleef het bij de veyeak met zzn rzkinhen : magische 8 bal antwoordt Mijn antwoord is, nee.

97202

Heeft de veyeak dat ook boorhekzd : de 8 bal zei Probeer later opnieuw.

97201

Heeft hij dat ook bporhehzd : de magische 8 bal antwoordt Het is beter dat ik het u nu niet zeg.

97200

Heeft Marc mij geseind dat hij dat nu met andere kindetennd4rd : de 8 bal zei Het is beter dat ik het u nu niet zeg.

97199

Deed zijn. Moder ook alles uit bij hem : de magische bal bevestigd Tekenen wijzen erop, ja.

97198

Was zijn. Moeder dzsrbook : de magische bal bevestigd Probeer later opnieuw.

97197

See loktrvde' fikzak kinderen bijbhemnthuis : de magische 8 bal antwoordt Het lijkt er wel op.

97196

Deed zed den dikken zijn moeder dat bij hemn : de magische bal bevestigd Zonder enige twijfel.

97195

Hielp den dikken de kinderen ontklrfrn : de magische 8 bal antwoordt Mijn antwoord is, nee.

97194

Deed hij dat met jindeten : de magische bal bevestigd Mijn antwoord is, nee.

97193

Hebben ze dat bij den fikzak ook gedzzn : de magische 8 bal is in onderhoudReken er maar niet op.

97192

Willen ze dat ik eens zfkom : de magische bal bevestigd Ik betwijfel het.

97191

Is alles oké met Marc zijn. Nrrf : de magische 8 bal zeiHet is beter dat ik het u nu niet zeg.

97190

Worse éd zzn hun handen vadthebo'fen : de magische bal bevestigd Het lijkt er wel op.

97189

Worden ze vast gevonden aan hun bed : de magische 8 bal is in onderhoudMijn antwoord is, nee.

97188

Liggen ze op de gtond : de magische bal bevestigd Zoals ik het zie, ja.

97187

Mieye' ze op ern harde plank liggen : magische 8 bal zegt Concentreer u en probeer nogmaals.

97186

Houden ze hen v2dt : de magische 8 bal zeiHet is al beslist.

97185

Worden ze vzdthrbonden : magische 8 bal zegt Mijn antwoord is, nee.

97184

Worden ze gonrklerf : de magische bal bevestigd Het lijkt me waar.

97183

Zijn er nrifennzzkt : de magische bal bevestigd Mijn bron zegt nee.

97182

Worden moeder en zoon grslzgen : magische 8 bal zegt Ja, absoluut.

97181

Worden moeder en zoon ineen geklopt : de 8 bal zei Ik ben niet zeker over het antwoord, probeer later nog eens.

97180

Wou hij lij toen ook zlndppreken : de magische 8 bal zeiHet lijkt er wel op.

97179

Wilde Marc zijn. Neef mij in vertrouwen nemen in betlijn : de magische 8 bal antwoordt Het lijkt me waar.

97178

Ben ik hun. Am ern mzznd aan het hrlpen : de magische bal bevestigd Het lijkt er wel op.

97177

Heb ik Marc en vo al maanden geholpen : de magische 8 bal antwoordt Mijn bron zegt nee.

97176

Hebbenofrrve' zoon hun verdiende loon : de 8 bal zei U kan er op rekenen.

97175

Voel ze meisjes ook lzdtig : de magische 8 bal antwoordt Tekenen wijzen erop, ja.

97174

Zijn. Er gescheiden. Omdat moeder niet van jongens kon blijven : magische 8 bal antwoordt Ja.

97173

Is daardoor de veyeak en zijn. Moder grsveiden : magische 8 bal zegt Concentreer u en probeer nogmaals.

97172

Was dat de veyeak zijn moeder haar vader dat er aan mervfeef : magische 8 bal antwoordt Het lijkt er wel op.

97171

Sta ik er modern in : magische 8 bal antwoordt Het lijkt er wel op.

97170

Stond ik dicht bij : de magische 8 bal antwoordt Het is onmogelijk om dit nu te voorspellen.

97169

Heb ik Marc en vo geholpen op afstand : de 8 bal zei Het is beter dat ik het u nu niet zeg.

97168

Is alles oké met Marc ennvo : de magische 8 bal antwoordt Zoals ik het zie, ja.

97167

Houde' ze hem vast als hij geslagen xordt : de magische 8 bal is in onderhoudJa.

97166

Bewerken ze hem met scherpe fingen : magische 8 bal zegt Het is onmogelijk om dit nu te voorspellen.

97165

Binden ze hem eerst v1dt : magische 8 bal antwoordt Probeer later opnieuw.

97164

Slaan ze op decfikzak : magische 8 bal zegt Het lijkt me waar.

97163

Willen ze mij ook vragenndyellen : magische 8 bal zegt Zonder enige twijfel.

97162

Heeft Marc geseind dat ik van hun een roos hektegrnnheb : magische 8 bal zegt Het lijkt me waar.

97161

Heeft l'arc ern grote roos geseind van hun : de magische 8 bal antwoordt Het is beter dat ik het u nu niet zeg.

97160

Heb ik van. Hun bloemenngektehen : de magische 8 bal zeiHet lijkt er niet op.

97159

Xilt zijn nerfs vouw mij brfznken : de magische bal bevestigd Tekenen wijzen erop, ja.

97158

Willen ze mij bedanken voor de hulp dat ik hen gegeven heb : magische 8 bal zegt Het lijkt er niet op.

97157

Heeftbmarc geseind dat zijn. Pa en co mij xilt danken voorvfecdteun : de magische 8 bal antwoordt Concentreer u en probeer nogmaals.

97156

Heeftbmarc geseind da hij mi xilt bedanken voor de steun : de magische 8 bal antwoordt Het lijkt er niet op.

97155

Heeft Marc mij geseind dat ze mij willen bedanken. Voorvzllrs : de 8 bal zei Concentreer u en probeer nogmaals.

97154

Doennzrvdztnnofiennals dat mes hebyuiken : de magische bal bevestigd Het is zeker.

97153

Binden ze de veyeak eerst bzdy : de magische 8 bal zeiReken er maar niet op.

97152

Bebtiikennervern fijn'mrd : magische 8 bal antwoordt Het lijkt er wel op.

97151

Snijden ze in hem : de magische 8 bal antwoordt Het lijkt er niet op.

97150

Vollen ze hem : magische 8 bal antwoordt Het lijkt er niet op.

97149

Trekken ze met em gijnndcjilletvzijjnvelneraf : de 8 bal zei Mijn bron zegt nee.

97148

Vollen ze hem als hij het nietbfoetbxztvzeczrhhen : de magische 8 bal is in onderhoudHet is al beslist.

97147

Gebtioke' zevrvdvhetpe voorxeroen : de 8 bal zei Het lijkt er niet op.

97146

Filteren de anderen hem : de magische 8 bal zeiHet is zeker.

97145

Gebruiken ze voorwerpen. Voor er van alles in tevdteken : de magische 8 bal zeiMijn bron zegt nee.

97144

Moet d'en fikzak op zijn. Indien zitten met zijn achterste bmoot : de 8 bal zei Het is zeker.

97143

Stejenndeblefegebzngene van alles in de veyeak zijn achyetdye : de magische 8 bal antwoordt Ik ben niet zeker over het antwoord, probeer later nog eens.

97142

Steken ze vanalles in zojn achtetsye : de magische bal bevestigd Mijn antwoord is, nee.

97141

Bi den ze hem vadt : de magische 8 bal is in onderhoudHet is onmogelijk om dit nu te voorspellen.

97140

Gebruiken een zsrdaooelshiller : magische 8 bal antwoordt Mijn bron zegt nee.

97139

Gebruiken ze ern scheermrs : magische 8 bal antwoordt Mijn bron zegt nee.

97138

Moet de veyeak op zijn knieën zitten : magische 8 bal zegt Het is zeker.

97137

Krijg ik dagmar terug zonder dat ik bij Frank zou moeten zijn : de 8 bal zei Het lijkt er wel op.

97136

Ask any question and you be sure find your answer ? : magische 8 bal antwoordt Het is al beslist.

97135

Vind dagmar leuk dat Frank bij alles moet zijn : de magische 8 bal zeiJa, absoluut.

97134

Wil dagmar contact met Albert hebben : de magische 8 bal zeiHet lijkt er wel op.

97133

Wil dagmar bij Albert wonen : de magische bal bevestigd Ik betwijfel het.

97132

Hou van dagmar mij : magische 8 bal zegt Ja.

97131

Hou dagmar mij : de magische 8 bal zeiIk ben niet zeker over het antwoord, probeer later nog eens.

97130

Ook zonder frank krijg ik dagmar terug : de 8 bal zei U kan er op rekenen.

97129

Krijg ik dagmar terug zonder dat ik met Frank bent : magische 8 bal antwoordt Probeer later opnieuw.

97128

Wordt alles tussen mij en alen weer zoals het was. : de magische 8 bal zeiZoals ik het zie, ja.

97127

Wou ik toen Marc en co he'oen : magische 8 bal antwoordt Zoals ik het zie, ja.

97126

Ging het over leugens enz : de magische 8 bal zeiZoals ik het zie, ja.

97125

Viel. Toen Marc zijn frank als ik grsslsr heb dat moeder en den dikken opelzar leken : magische 8 bal antwoordt Ik ben niet zeker over het antwoord, probeer later nog eens.

97124

Heeft dat de doorslag gegeven dat ze op mekasr lejen : de magische 8 bal zeiMijn antwoord is, nee.

97123

Js jijnophelucht : de magische 8 bal is in onderhoudTekenen wijzen erop, ja.

97122

Gvdttrouwt Marc mik : magische 8 bal antwoordt U kan er op rekenen.

97121

Moet d'en dikken snachts zijn. Broek uitdoen : de 8 bal zei Tekenen wijzen erop, ja.

97120

Heb ik kunnen. Voorkomen dat den dikkenn' 'og ou gemaakt hebben slachtoffersc : de magische bal bevestigd Tekenen wijzen erop, ja.

97119

Heb ik kunnen voorkomen dat ze nog slachtoffers gemaakt hebben : de magische bal bevestigd Het is beter dat ik het u nu niet zeg.

97118

Heb ik kunnen voorkomen dat de fikzak en zijn. Ouders nog kinderen lastig vzllen : de magische 8 bal zeiHet is al beslist.

97117

Heb ik ik kunnen voorkomen dat ze nog kinderen lastig vaklen : magische 8 bal zegt Ik ben niet zeker over het antwoord, probeer later nog eens.

97116

Wirdt de dikzak elke dag azngepakt : de 8 bal zei Het is zeker.

97115

Beschermt Marc zijn neef de dikzak : de magische 8 bal zeiIk betwijfel het.

97114

Willen ze dat ik 'arc en zijn neef gzb brziejen : magische 8 bal zegt Het lijkt me waar.

97113

Zijn ze blij datbik de veyeak verwijdert heb : de magische 8 bal is in onderhoudTekenen wijzen erop, ja.

97112

Is Marc zijn pa bij hem : de 8 bal zei Het lijkt er wel op.

97111

Is Marc bij hem : de magische bal bevestigd Mijn antwoord is, nee.

97110

Gaat het niet hoed : de 8 bal zei U kan er op rekenen.

97109

Voelt Marc zijn neef wat beter : de magische 8 bal zeiIk ben niet zeker over het antwoord, probeer later nog eens.

97108

Moet hij ook geknield zitten met de bollen bloot : magische 8 bal antwoordt Het lijkt me waar.

97107

Steken de anderen ook vanalles in den dikzak zijn achtetsyr : magische 8 bal antwoordt Ja, absoluut.

97106

Steken ze ook vanalles in zijn achyetsye : de 8 bal zei Het is al beslist.

97105

Pesten ze de fikzak in de cel : de 8 bal zei Het is zeker.

97104

Hebben ze het geen zr bij kinderen gedaan hebben bij de fikzak gedzzn : de magische 8 bal zeiMijn antwoord is, nee.

97103

Doet hij gewoon viiry : magische 8 bal zegt Ik ben niet zeker over het antwoord, probeer later nog eens.

97102

Heb ik kunnen voorkomen dat den fikzak nog meer kinderen verkrachtte : magische 8 bal antwoordt Mijn antwoord is, nee.

97101

Heb ik voorkomen dat den fikzak nog merrslzchtoffers gemaakt heeft : de magische 8 bal is in onderhoudReken er maar niet op.

97100

Deed hij dat meteisjes ook : de magische 8 bal antwoordt Ja.

97099

Deed hij ze dan uit : de 8 bal zei Reken er maar niet op.

97098

Ging hij ijn hun btoek : magische 8 bal antwoordt Ja.

97097

Modeled hij die uit : de 8 bal zei Het lijkt er niet op.

97096

Ging de fikzak in de kinderen. Hun broek : magische 8 bal zegt Het lijkt er niet op.

97095

Ging hij on hun broek : magische 8 bal zegt Het is al beslist.

97094

Deed hij den dikzak dat bij debkindeten : magische 8 bal antwoordt U kan er op rekenen.

97093

Moest hij haar vingeren : de 8 bal zei Ja, absoluut.

97092

Moest den dikzak zuigen bij zijn moedet : magische 8 bal zegt Het lijkt er wel op.

97091

Gast de peso nog wat mangerczitten : de magische 8 bal is in onderhoudHet lijkt er wel op.

97090

Beschermd Stef de fikzak : de magische 8 bal zeiZoals ik het zie, ja.

97089

Beschermd Stef de vetzal : de magische 8 bal zeiHet is zeker.

97088

Verdedigd s de vetzal : de magische 8 bal zeiJa.

97087

Voelt hij zich bzrslzcht : de magische 8 bal zeiU kan er op rekenen.

97086

Gast het al wat beter met'larc : de 8 bal zei Concentreer u en probeer nogmaals.

97085

Ga ik ze volgende week horen : de 8 bal zei Het is zeker.

97084

Gast hij het samen met stefvdoen : de 8 bal zei Zonder enige twijfel.

97083

Gast hij mij ern sms sturen : magische 8 bal zegt Reken er maar niet op.

97082

Gaat Marc mij vragen om hulp : magische 8 bal antwoordt Het lijkt er wel op.

97081

Is Marc er zo van gedazn : de magische 8 bal antwoordt Zonder enige twijfel.

97080

Gazn ze goed slaoen : de magische 8 bal is in onderhoudConcentreer u en probeer nogmaals.

97079

Heeft jij alles gezgd : magische 8 bal zegt Mijn bron zegt nee.

97078

Heeft Stef ook verdtiet : de magische bal bevestigd Zonder enige twijfel.

97077

Zitten ze nog bij stef : de magische 8 bal zeiIk betwijfel het.

97076

Heeft hij verdriet om m8j : de magische bal bevestigd Het lijkt er wel op.

97075

Heeft Marc ook verdriet : de magische 8 bal zeiJa.

97074

Is Stef zijn vrouw er bij en Marc zijn'pa : magische 8 bal zegt Het is zeker.

97073

Hadden ze mij er bij gewilf : de magische 8 bal is in onderhoudReken er maar niet op.

97072

Hebben ze verdriet : de magische 8 bal antwoordt Het lijkt me waar.

97071

Voelen ze zich niet goed : magische 8 bal zegt Probeer later opnieuw.

97070

Is alles oké met Marc en stef : magische 8 bal antwoordt Ik betwijfel het.

97069

Moet ik getuigen : de 8 bal zei Ja.

97068

Wi't hij mij spreken : de magische 8 bal antwoordt U kan er op rekenen.

97067

Zie ik hem. Volgende mzznd : de 8 bal zei Tekenen wijzen erop, ja.

97066

Zie ik Marc in novembet : de magische 8 bal zeiHet is al beslist.

97065

Zie ik hem viorcdecember : magische 8 bal antwoordt Ik ben niet zeker over het antwoord, probeer later nog eens.

97064

Zie ik Marc voor einde van tjasr : magische 8 bal zegt Reken er maar niet op.

97063

Wordt het volgend jzsr : de magische bal bevestigd Ik betwijfel het.

97062

Zie op k Marc voor einde van tjzsr : de magische bal bevestigd Probeer later opnieuw.

97061

Doen ze voort n'a hun vrijlating : de magische 8 bal zeiReken er maar niet op.

97060

Deed den dikken zijn vader lee : magische 8 bal antwoordt Het lijkt er wel op.

97059

Deed den dikken zijn grootvader lrr : de magische 8 bal antwoordt Het lijkt er niet op.

97058

Feed de nonkel ler : magische 8 bal zegt Ik ben niet zeker over het antwoord, probeer later nog eens.

97057

Deed de no'lrl lee : magische 8 bal antwoordt Het is al beslist.

97056

W2s heyvzklern. Moeder en eoon : de 8 bal zei Ik betwijfel het.

97055

Deed zijn vader er aan lre : magische 8 bal zegt Mijn bron zegt nee.

97054

Gazn den dikzak en zijn ouders voortdoen met misbruik van ku'detrn : de 8 bal zei Het is zeker.

97053

Gazn ze dan gewoon bootudoen : de magische 8 bal zeiTekenen wijzen erop, ja.

97052

Blijven ze in de cel. Volgend jasr : magische 8 bal zegt Concentreer u en probeer nogmaals.

97051

Komen de dikzak en zijn ouders vrij volgend jasr : magische 8 bal zegt Het is al beslist.

97050

Komen ze volgend jaar vrij : de magische 8 bal is in onderhoudTekenen wijzen erop, ja.

97049

Heeft hij mij voorgesteld in zijn familue : de magische 8 bal zeiJa.

97048

Ben ik een deel van. Marc zijn filir : de magische 8 bal is in onderhoudIk betwijfel het.

97047

Ben ik ern deel van de fzlilie : de magische 8 bal zeiReken er maar niet op.

97046

Heeft Marc en zijn zonen ook veel steun van lij : de 8 bal zei Het lijkt me waar.

97045

Heeft Stef steun op zfsyznd : de magische 8 bal antwoordt U kan er op rekenen.

97044

Heeftcstefvzlsteun : magische 8 bal antwoordt Concentreer u en probeer nogmaals.

97043

Ziet hij mij meer en meer grazg : de magische 8 bal antwoordt Zonder enige twijfel.

97042

Houd Marc meer en. Mery can lij : de magische bal bevestigd Reken er maar niet op.

97041

Ziet Marc mij elke dag liever : de magische 8 bal is in onderhoudIk ben niet zeker over het antwoord, probeer later nog eens.

97040

Zitten de veyeak en zijn ouders in de cel : magische 8 bal zegt Ja, absoluut.

97039

Heb ik ik kunnrnnvoorlimen dat hij nog meets lag ht offers mzzkte : de magische bal bevestigd Tekenen wijzen erop, ja.

97038

Kon den dikken ook niet van kinderen blijven : de 8 bal zei Het lijkt me waar.

97037

Beschermt Stef den fikezj : magische 8 bal zegt Reken er maar niet op.

97036

Is H verlieft op mij : de magische bal bevestigd Ja, absoluut.

97035

Zegt Marc dat tegen mij omdat ik deel maak van de fzmilie : de magische bal bevestigd Zoals ik het zie, ja.

97034

Zitten den de dikken en zijn ouders in de cel : de magische 8 bal antwoordt Zonder enige twijfel.

97033

Heeft jij dat vertelt tegen Marc op ern oarty : magische 8 bal zegt Tekenen wijzen erop, ja.

97032

Heeft die zolang vezxegen : de magische 8 bal antwoordt Ik betwijfel het.

97031

Heeft hij mij gezien dat hij de klik laskte : de magische 8 bal is in onderhoudZoals ik het zie, ja.

97030

Is Stef terug aan het oraten : de magische 8 bal zeiU kan er op rekenen.

97029

Heb ik kunnen voorkomen dat dat den dikken en zijn moeder nog meer, slachtoffers lqskte : de magische bal bevestigd Zoals ik het zie, ja.

97028

Heb ik hun en voorkomen dat hij nog meer kinderen betasdte : de magische 8 bal is in onderhoudHet is onmogelijk om dit nu te voorspellen.

97027

Moest den dikken op zijn knieën : de magische bal bevestigd Het is zeker.

97026

Zat de moeder op haar zoon : de magische 8 bal zeiZoals ik het zie, ja.

97025

Moest hij in hast gzzn : de magische bal bevestigd Mijn bron zegt nee.

97024

Moest den dikken aan de borsyen van zijn moeder zuigen : magische 8 bal antwoordt Ik betwijfel het.

97023

Moest hij zuihen : de 8 bal zei Het is onmogelijk om dit nu te voorspellen.

97022

Heb en ze in den dikken zijn achter, erk ook gezyen : de magische 8 bal antwoordt Reken er maar niet op.

97021

Hebben ze un in hun achterste gezten : magische 8 bal zegt Het lijkt er wel op.

97020

Hebben ze in den dikken zijn gay hrezyen : de magische 8 bal is in onderhoudMijn bron zegt nee.

97019

Moest hij toekujken : de 8 bal zei Mijn antwoord is, nee.

97018

Moest hij niets doen : magische 8 bal antwoordt Tekenen wijzen erop, ja.

97017

Moest de papzak op zijn k keen zitten : de magische 8 bal zeiReken er maar niet op.

97016

Moest hij apart zitten in ern andere kamer : magische 8 bal antwoordt Het is al beslist.

97015

Moest hij lerfoen : de 8 bal zei Mijn antwoord is, nee.

97014

Most de papzak apart zitten in ern andere kzr : de magische 8 bal zeiProbeer later opnieuw.

97013

Moest de papzak op zijn knieën zitten : de magische 8 bal antwoordt Het is onmogelijk om dit nu te voorspellen.

97012

Moest de papzak zelfde Fien zksvhij : de magische 8 bal is in onderhoudConcentreer u en probeer nogmaals.

97011

Heeft Stef gesproken over denpapzak : de magische 8 bal antwoordt Ja.

97010

Mist zijn jo gdte zoon ook lij : magische 8 bal antwoordt Het is onmogelijk om dit nu te voorspellen.

97009

Missen zijn zonen. Ook lij : de magische 8 bal is in onderhoudMijn bron zegt nee.

97008

Heeft l'arc geseind dat Stisarc hrlikkigef en zijn neef ook eer'n roos egegeben heeft : magische 8 bal zegt Het is beter dat ik het u nu niet zeg.

97007

Load More Questions