А поне с ТОТО-то ще имам ли успех този тираж ?

Magic Eight Ball said Magic ball answers Outlook good.

Magic ball answers Outlook good.