Θα τα φτιάξει μαζί μου η Σανηρ?

Magic Eight Ball said Magic 8 ball responses Outlook good.

Magic 8 ball responses Outlook good.