Hebben ze gezlrlikk met mij eens gsldt

Magic Eight Ball said Magische 8 bal antwoordt Zonder enige twijfel.

Magische 8 bal antwoordt Zonder enige twijfel.