Θα με δεχθουν οι γονείς της Σανηρ?

Magic Eight Ball said 8 ball magic said It is certain.

8 ball magic said It is certain.