Θα την παντρευτώ την Σανηρ?

Magic Eight Ball said Mystic eight ball said It is decidedly so.

Mystic eight ball said It is decidedly so.