А.л за съобщения от м.м ли проверяваше

Magic Eight Ball said Magic 8 ball answers Yes definitely.

Magic 8 ball answers Yes definitely.